• Izrada računovodstvenih politika i kontnog plana
 • Ustrojavanje poslovnih knjiga
 • Vođenje poslovnih knjiga
  • Financijsko računovodstvo – glavna knjiga
  • Salda konti kupaca i dobavljača
  • Knjige URA i IRA
  • Obračun PDV-a
  • Evidencija dugotrajne imovine
  • Obračun amortizacije
  • Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća
 • Izrada obveznih izvještaja
  • Tromjesečni statistički izvještaji
  • Godišnji financijski izvještaj
  • Prijava poreza na dobit
  • Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost
  • Temeljna financijska izvješća

STRUČNE OBAVIJESTI

Scroll to top